شاخه های بلاگ خبری

تاثیر کلاژن بر زیبا سازی پوست

تاثیر کلاژن بر زیبا سازی پوست

کلاژن ساختاری پروتئینی است که علاوه بر پوست پوست در مفاصل استخوان و ماهیچه ها نیز یافت میشود. نقش کلاژن ، حمایت از بافت همبندی است یعنی ساختار پوست ، مفاصل و ماهیچه ها را محکم میکند