مبتنی بر تکنولوژی IPL هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.